Czym charakteryzuje się spółka cywilna?

Spółka cywilna jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej. Choć z nazwy jest to “spółka”, w zasadzie nie ma ona zbyt wiele wspólnego ze spółkami prawa handlowego. Nawet regulacji jej dotyczących nie znajdziemy w Kodeksie spółek handlowych, a w Kodeksie cywilnym. Czym więc charakteryzuje się ten rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej i w jaki sposób prawidłowo zarejestrować spółkę cywilną?

Spółka cywilna — ogólna charakterystyka

Spółka cywilna nie ma własnego mienia — nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wspólników, stanowiącego ich współwłasność. Sama spółka cywilna nie zawiera więc umów, nie zaciąga kredytów itp. Wszystkie te czynności podejmują we własnym imieniu wspólnicy, którzy w pełni za wszystkie zobowiązania spółki odpowiadają swoim majątkiem osobistym.

Spółka cywilna — jak ją założyć?

W zasadzie nie jest to nic skomplikowanego. Do złożenia spółki cywilnej niezbędna jest jednak umowa spółki, która powinna być zawarta na piśmie pomiędzy (minimum) dwiema osobami. Do podpisania umowy spółki nie ma potrzeby korzystania z usług notariusza. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wkładem do spółki jest nieruchomość – wówczas umowa powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Dużym uproszczeniem jest także fakt, że spółka nie podlega rejestracji w żadnym rejestrze. Wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub KRS muszą jednie dokonać indywidualnie jej wspólnicy. Spółka cywilna podlega jedynie rejestracji w rejestrach prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Skarbowy.

Rejestracja spółki cywilnej

W odróżnieniu od spółek w rozumieniu prawa handlowego spółka cywilna nie podlega rejestracji w KRS. Rejestracji podlegają natomiast jej wspólnicy. Na marginesie, aby założyć spółkę cywilną, potrzebnych jest dwóch wspólników.

Jeśli wspólnikami są osoby fizyczne, które nie są jeszcze przedsiębiorcami, muszą zarejestrować się w CEIDG, wypełniając oddzielnie formularze CEIDG-1. Każdy wspólnik jest zobowiązany uzyskać wpis przed podjęciem działalności w ramach spółki.

Wspólnicy spółki cywilnej

Wspólnikami spółki cywilnej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i inne jednostki organizacyjne. Choć spółka cywilna nie podlega rejestracji w żadnym rejestrze (rejestracji podlegają jej wspólnicy), to posiada ona odrębny NIP, REGON i jest „VATowcem”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.