Czym jest spółka z o.o. spółka komandytowa?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa to forma prawna przedsiębiorstwa powstała jako pewnego rodzaju hybryda spółki z o.o. i spółki komandytowej. Podwójna struktura jest dla przedsiębiorców elastyczna, a także ogranicza odpowiedzialność finansową wspólników. Jak założyć spółkę z o.o. spółkę komandytową? Na czym polega jej charakter? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy przyjrzeć się specyfice tworzących ją form pośrednich.

Spółka z o.o.

Spółka z o.o. to rodzaj spółki kapitałowej co oznacza, że musi posiadać swój kapitał zakładowy. Cechą charakterystyczną jest także posiadanie osobowości prawnej, czyli możliwość zaciągania kredytu, gromadzenia majątku, a także konieczność opłacania podatków.

Zakładanie spółek z o.o. cieszy się w Polsce dużą popularnością, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, ograniczają odpowiedzialność finansową. Za ewentualne zadłużenia firmy wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości kapitału zakładowego, którego minimalna wartość to 5000 zł. W przypadku problemów finansowych spółki zwrot należności jest egzekwowany od członków zarządu. Mogą oni jednak uchronić się przed utratą prywatnego majątku poprzez ogłoszenie upadłości w odpowiednim momencie.

Pod tym względem spółka z o.o. jest bardziej zachęcająca niż jednoosobowa działalność gospodarcza. W JDG właściciel, w przypadku ewentualnych problemów z wierzycielami, odpowiada całym swoim prywatnym majątkiem. Dlatego rejestracja spółki często jest interesująca dla przyszłych (i obecnych) przedsiębiorców.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa to także spółka osobowa, ale w przeciwności do sp. z o.o., przynajmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada za jej zobowiązania w sposób nieograniczony. Komplementariusz to także osoba (lub osoby), która reprezentuje spółkę i podejmuje najważniejsze decyzje. Komandytariusze to wspólnicy, którzy mają mniejszą decyzyjność (pełnią funkcję obserwacyjną), ale jednocześnie nie odpowiadają swoim prywatnym majątkiem za ewentualne zadłużenia.

Z drugiej strony spółka komandytowa ma pewną przewagę nad spółką z o.o. – jej forma nie narzuca podwójnego opodatkowania. Rejestracja spółki z o.o. wiąże się z koniecznością opłacania podatku CIT obliczanego na podstawie wygenerowanego przez firmę zysku. Drugi podatek odprowadzają wspólnicy od wypłacanych dywidend. Jest to podatek dochodowy od osób fizycznych tzw. PIT. Możliwe jest uniknięcie podwójnych opłat przez wypłacanie należności wspólnikom w innej formie np. na podstawie umowy o pracę.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Jak wypłacać pieniądze ze spółki z o.o.

W przypadku spółki komandytowej podatek odprowadzany jest tylko raz.

Spółka z o.o. spółka komandytowa

Swoista mieszanka omówionych form prawnych pozwala skorzystać z zalet obu. Jak założyć spółkę z o.o. spółkę komandytową? W pierwszej kolejność należy zarejestrować sp. z o.o., która w kolejnym etapie stanie się jednym ze wspólników sp. k. Zgodnie z polskim prawem wspólnikiem spółki komandytowej może być osoba prawna.

Jeżeli spółka z o.o. zostanie komplementariuszem, to ona będzie odpowiadała finansowo w sposób nieograniczony. Dzięki temu zabiegowi prywatne majątki wspólników są bezpieczne. To właśnie ta elastyczność powoduje wzrost zainteresowania zakładaniem sp. z o.o. sp.k.

Jakie rozwiązanie jest najlepsze dla Ciebie?

Każdy przypadek jest inny i należy rozpatrywać go indywidualnie. Jeżeli planujesz założenie przedsiębiorstwa i nie wiesz jaka forma prawna będzie najkorzystniejsza, zapraszamy do kontaktu. Od lat wspieramy firmy z zakresu prawa i księgowości. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie i kompetencje z różnych dziedzin, dzięki czemu będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i maksymalnie uprościć proces zakładania firmy.

Kiedy rejestracja spółki zostanie zakończona, możesz oddelegować nam wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości, kontaktem z urzędami oraz obsługą zatrudnienia pracowników. W tym czasie Ty zajmiesz się biznesem i rozwojem własnej marki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.