Firmanctwo – czym jest i dlaczego lepiej tego nie robić?

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek wystawić fakturę za usługę, której nie wykonałeś? A może to Ty prosiłeś kogoś o wystawienie faktury, np.: ze względów podatkowych? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, to radzimy zaprzestać tego typu działań. Posługiwanie się w tym kontekście cudzym nazwiskiem bądź nazwą, może mieć poważne konsekwencje prawne, ponieważ jest to przestępstwo skarbowe.

Kim jest firmant i firmujący?

Firmant to podmiot, który posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub jej rzeczywistych rozmiarów. Natomiast firmujący to podmiot, który użycza, swojego imienia i nazwiska, nazwy lub firmy firmantowi, w celu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

Firmanctwo – wykroczenie czy przestępstwo?

Za popełnienie przestępstwa firmanctwa sprawca może zostać ukarany karą:

 • grzywny do 720 stawek dziennych;
 • karą pozbawienia wolności do 3 lat;
 • albo obiema karami łącznie.

W jakim celu?

Może niektórzy zastanawiają się – po co? W jakim właściwie celu kto miałby za nas wystawiać faktury? Powodów takiego zachowania może być wiele, natomiast najczęściej podatnicy popełniają przestępstwo firmanctwa celem:

 • uniknięcia utraty prawda do uproszczonych form opodatkowania,
 • ukrycia dochodów,
 • wykorzystania ulg lub zwolnień podatkowych,
 • ominięcia sądowych zakazów prowadzenia działalności,
 • zatajenia dochodu.

Firmanctwo według Ordynacji podatkowej

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, o firmanctwie możemy mówić:

„Jeżeli podatnik, za zgodą innej osoby, w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się lub posługiwał się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą tej osoby, osoba ta ponosi solidarną odpowiedzialność z podatnikiem całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe powstałe podczas prowadzenia tej działalności.”

Aby jednak można było mówić o firmanctwie, koniecznie jest spełnienie następujących przesłanek:

 • świadoma zgoda osoby użyczającej swojego imienia i nazwiska lub firmy,
 • działanie w celu zatajenia przez podatnika prowadzenia działalności, albo jej rozmiarów, a w konsekwencji uchylanie się od opodatkowania,
 • powstanie zaległości podatkowej w okresie, w którym firmujący użyczał swego imienia lub nazwiska albo firmy.

Kto odpowiada za firmanctwo?

Warto pamiętać, że za firmanctwo odpowiada nie tylko firmant, ale także firmujący jako podmiot, który użycza swojego imienia i nazwiska, nazwy lub firmy do prowadzenia działalności gospodarczej na rachunek firmanta. Może on odpowiadać za pomocnictwo do firmanctwa.

W każdym razie, zanim wystawimy dla kogoś fakturę, albo o jej wystawienie poprosimy, warto przemyśleć tę decyzję dwa razy. Z pozoru niewinna przysługa może okazać się przestępstwem skarbowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.