Jak odzyskać dług przez komornika?

Kiedy wezwanie do zapłaty na nic się zdają i polubowne odzyskanie długu staje się niemożliwe, z pomocą może przyjść komornik. W dzisiejszym wpisie opisujemy szczegóły dotyczące tego w jaki sposób odzyskać pieniądze od dłużnika za pomocą komornika.

Komornik – którego wybrać?

W większości przypadków komornikiem właściwym jest komornik z rewiru, w którym dłużnik ma miejsce zamieszkania (lub siedzibę). Wierzyciel ma jednak prawo wyboru komornika z poza rewiru. Jest to możliwe w dwóch przypadkach. Jest to możliwe gdy:

 • sprawa dotyczy orzeczeń sądowych (np. wyroków, nakazów zapłaty) w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowy oraz innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
 • prawo wyboru dotyczy obszaru właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami.

W niektórych przypadkach, dokonanie wyboru komornika z poza właściwego rewiru jest niemożliwe. Będzie tak w przypadku gdy sprawa dotyczy:

 • egzekucji z nieruchomości,
 • wydania nieruchomości,
 • wprowadzenia w posiadanie nieruchomości,
 • opróżnienia pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy,
 • czynności, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Jak wszcząć egzekucję komorniczą przeciwko dłużnikowi?

Po wyborze komornika, należy złożyć właściwy wniosek egzekucyjny z tytułem wykonawczym. Po wszczęciu postępowania, komornik przystąpi do szukania majątku dłużnika. Dlatego posiadając informacje o majątku dłużnika, najlepiej wskazać je we wniosku, co może wpłynąc na przyspieszenie odzyskania należności. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej (np. zajęciu konta), komornik zawiadomi dłużnika o wszczęciu egzekucji. Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego, komornik na tytule wykonawczym (np. wyroku, nakazie zapłaty) opisze jak się zakończyło. Jeśli udało się odzyskać cały dług, komornik zatrzyma tytuł wykonawczy w swoich aktach. Jeśli się to nie udało, komornik zwróci tytuł wykonawczy wierzycielowi. Po odzyskaniu długu komornik wyda postanowienie, w którym umorzy postępowanie egzekucyjne.

Czego nie może zająć komornik?

Zasadą jest, że odzyskanie długu musi nastąpić w jak najmniej uciążliwy dla dłużnika sposób. Komornik może zatem zająć nieruchomość, wynagrodzenie za pracę, rachunek bankowy czy samochód dłużnika. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Komornik nie może zająć np.:

 • pościeli, bielizny i ubrań codziennych, niezbędnych dla dłużnika i członków jego rodziny,
 • zapasów żywności i opału niezbędnych dla dłużnika i jego rodziny przez miesiąc,
 • narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych do pracy dłużnika przez jeden tydzień, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych,
 • świadczenia z pomocy społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.