Jak wyczyścić BIK?

Podczas starań o kredyt, banki oraz inne instytucje finansowe weryfikują potencjalnych klientów, m.in. sprawdzając dane finansowe, również pod kątem terminowych spłat zobowiązań. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i firmowych. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) gromadzi te dane i na ich podstawie oblicza scoring BIK, czyli ocenę wiarygodności kontrahenta. Duża liczba punktów (w skali 1-100) wpływa pozytywnie na ocenę zdolności kredytowej.

Opóźnienia w spłatach należności obciążają wizerunek, co w konsekwencji może powodować odmowę udzielenia kolejnego kredytu. Również kontrahenci przed podjęciem współpracy mogą prosić o udokumentowanie wskaźnika sytuacji płatniczej.

Dane widoczne w BIK

Dla wielu osób poprawa zdolności kredytowej wiąże się z koniecznością tzw. czyszczenia BIK. Żeby jednak zrozumieć ten mechanizm, warto sprawdzić, jakie dane są udostępniane instytucjom finansowym, do których zwracamy się z prośbą o kredyt.

W Biurze Informacji Kredytowej przechowywana jest historia finansów, gromadzona dzięki współpracy banków, firm udzielających pożyczek oraz SKOK-ów. Przekazywane informacje dotyczące bieżących zadłużeń wraz z historią ich spłaty, a także zapytań kredytowych. W BIK widoczne są aktualne zobowiązania, a także ewentualne opóźnienia w spłatach rat (nawet do 5 lat po spłacie kredytu). Możliwe jest samodzielne zweryfikowanie swoich danych finansowych, poprzez pobranie raportu BIK.

>>> Sprawdź: Raport BIK – czym jest i kiedy warto go pobrać?

Jak usunąć BIK?

Starając się o wsparcie finansowe np. kredyt hipoteczny, trzeba przejść pozytywnie szereg etapów weryfikacyjnych, w tym wspomnianą na początku ocenę scoring BIK. Jej wysokość zależy od profilu finansowego potencjalnego klienta oraz porównania go do profili innych osób widniejących w bazie. Im lepszy wynik, tym większe prawdopodobieństwo, że kredyt zostanie spłacony w terminie.

Niska ocena punktowa może oznaczać decyzję o odmowie przyznania środków. Wówczas warto przeanalizować wszystkie dane zawarte w raporcie i odnaleźć przyczynę. Taka weryfikacja często wykazuje, że jedynym rozwiązaniem jest czyszczenie BIK, czyli proces usuwania negatywnych wpisów.

Jak długo Twoje dane są przetwarzane?

W przypadku terminowej spłaty całej należności i braku zgody na dalsze przetwarzanie danych informacja o kredycie może zostać przesunięta do części statystycznej. Warto jednak pamiętać, że gromadzenie danych o uregulowanych zgodnie z harmonogramem należnościach pozwala budować dobrą historię kredytową. Inaczej jest w przypadku kredytów niespłaconych w terminie, kiedy opóźnienie wynosi więcej niż 60 dni i jednocześnie minęło 30 dni od chwili poinformowania przez bank – przechowywanie danych zostaje wydłużone do 5 lat, jednocześnie obniżając wiarygodność.

Czyszczenie BIK

Zdarza się, że poprawa zdolności kredytowej potrzebna jest szybciej niż po upływie pięciu lat, a wtedy konieczne może okazać się samodzielne (lub przy wsparciu zewnętrznej firmy) czyszczenie BIK. Usuwania danych determinowane jest przez regulacje zawarte w prawie bankowym. W praktyce cała procedura zazwyczaj składa się z 1 – 3 etapów, w zależności od wyników analizy Raportu BIK. Proces, aby zakończył się pozytywnie, powinien rozpoczynać się od szczegółowej weryfikacji wszystkich danych zgromadzonych w Bazie Informacji Kredytowej. Problematyczny może być nie tylko brak spłaty należności, ale także rodzaj i częstotliwość zapytań kredytowych.

Samodzielne próby usunięcia negatywnych wpisów, szczególnie w bardziej skomplikowanych przypadkach, często kończą się niepowodzeniem. W celu skutecznej poprawy wiarygodności warto polegać na specjalizującej się w tym zakresie i mającej na tym polu udokumentowane osiągnięcia kancelarii.

>>> Sprawdź naszą ofertę: Czyszczenie Rejestratorów BIK

[url: http://www.kancelariacentrum.pl/czyszczenie-bik/]

Kiedy warto wykonać analizę Raportu BIK?

Negatywne informacje w BIK mogą być powodem odrzucenia wniosku o kredyt. Sytuacja może się powtarzać również w przypadku chęci zawarcia umowy najmu lub leasingu – zarówno w przypadku osób indywidualnych, jak i firm.

Zła historia kredytowa obniża wiarygodność i renomę, dlatego warto zadbać, aby w BIK nie widniały żadne negatywne wpisy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.