Kredyt hipoteczny dla każdego!

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu, dobrze jest przeprowadzić analizę swojej sytuacji finansowej. Nie zawsze zadłużenie jest najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza jeżeli rozważany jest kredyt gotówkowy mający zaspokoić codzienne koszty życia – w dłuższej perspektywie może okazać się, że dodatkowe środki będzie ciężko zwrócić. Inaczej jest w przypadku planowania większych inwestycji jak np. zakup nieruchomości. Zdarza się, że kredyt jest jedyną możliwością na sfinansowanie zakupu, a nawet nierzadko najbardziej korzystną np. ze względu na inflację.

Kredyt hipoteczny to narzędzie, po które coraz chętniej sięgają polscy inwestorzy. Najczęściej przybiera formę kredytu mieszkaniowego, ale nie koniecznie – kredyt zabezpieczony hipoteką może być przeznaczony również na inne cele. Wraz ze wzrostem zainteresowania produktem bankowym rośnie liczba osób, którym kredyt zostaje przyznany, ale także liczba odpowiedzi odmownych. Co zrobić, aby otrzymać kredyt hipoteczny?

Warunki uzyskania kredytu

Przed ubieganiem się o kredyt hipoteczny należy zweryfikować warunki jego pozyskania. Z jednej strony daje to możliwość przygotowania się jeszcze przed złożeniem wniosku, z drugiej pozwala ocenić i porównać dostępne na rynku oferty. Instytucje finansowe, poza weryfikacją tożsamości swoich klientów, wymagają dokumentacji potwierdzającej zdolność kredytową, a także opłacenia wkładu własnego.

Podczas procesu weryfikacyjnego banki biorą pod uwagę wiek potencjalnych klientów. Okres spłaty kredytów mieszkaniowych nierzadko wynosi nawet 30 lat, a górna granica wieku dla ostatniej raty to około 75-80 lat. Kolejnym kryterium jest wartość nieruchomości. Przed otrzymaniem środków bank dokonuje jej wyceny i udziela kredytu w wysokości nieprzekraczającej 80-90% wartości mieszkania.

Wkład własny

Ubiegając się o kredyt hipoteczny, należy przygotować się na wkład własny w wysokości 20-30%. Środki te nie mogą pochodzić z innego zobowiązania (kredytu lub pożyczki). Co więcej, im wyższy wkład własny, tym lepsza pozycja negocjacyjna z bankiem – tak, starając się o kredyt, możemy negocjować warunki.

Jeżeli przyszli inwestorzy nie dysponują wystarczającą ilością pieniędzy, mogą wspomóc się darowizną od rodziny lub środkami zgromadzonymi na rachunku IKE lub IKZE (środki odkładane na emeryturę). Jako wkład własny może posłużyć także posiadana nieruchomość lub działka budowlana – zabezpieczając kredyt, jako druga hipoteka.

Zdolność kredytowa

Przeszkodą w uzyskaniu środków może być niewystarczająca zdolność kredytowa. Do jej obliczenia bank bierze pod uwagę osiągane dochody oraz koszty utrzymania i ewentualne zaciągnięte już zobowiązania. Istotna jest także historia kredytowa, czyli m.in. sposób regulowania poprzednich zobowiązań. Jeżeli wszystkie raty były płacone w terminie, historia wpływa pozytywnie na ocenę zdolności.

Dane historyczne gromadzone są w BIK (Biuro Informacji Kredytowej), gdzie banki oraz inne instytucje udzielające kredytów i pożyczek na bieżąco przesyłają informacje na temat swoich klientów. To właśnie tam weryfikują potencjalnych klientów kredytodawcy. Jeżeli wystąpiły jakieś zaległości czy opóźnienia, konieczna może okazać się poprawa zdolności kredytowej.

Poprawa zdolności kredytowej

Przed złożeniem wniosku o kredyt dobrze jest przeanalizować nie tylko swoją bieżącą, ale także historyczną sytuację finansową. W tym celu można pobrać raport BIK, w którym znajduje się szczegółowa historia zobowiązań, wskaźnik sytuacji płatniczej, a także scoring BIK, czyli ocena punktowa. Są tam dane dotyczące pożyczek i kredytów, ale także innych zobowiązań, takich jak rachunki za prąd lub telefon.

Po analizie może okazać się, że do poprawy zdolności kredytowej konieczne jest czyszczenie BIK. Więcej informacji na temat procesu znajdziesz w naszym poprzednim artykule: Jak wyczyścić BIK?

Współpraca z ekspertami

Ubieganie się o kredyt hipoteczny wymaga spełnienia szeregu warunków. Co istotne, banki mają różnorodne wymagania, a część z nich można zrealizować na wiele sposób. Zdarza się, że wniosek zostaje odrzucony, przez brak wiedzy na temat alternatywnych rozwiązań.

Dlatego wiele osób, zanim złoży wniosek, decyduje się na konsultację prawną. Dzięki wiedzy ekspertów zwiększają swoje szanse na otrzymanie kredytu, a jednocześnie mają pewność wyboru najkorzystniejszej oferty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.