Podnoszenie punktacji w raporcie BIK

Raport BIK to dokument, który stanowi podsumowanie historii kredytowej. Można w nim znaleźć szczegółową historię zobowiązań i spłaty rat, a także wskaźnik sytuacji płatniczej, czyli informację na temat regulowania (lub nie) bieżących zadłużeń. Dane gromadzone przez Biuro Informacji Kredytowej przekazywane są przez instytucje finansowe udzielające kredytów i pożyczek.

Historia kredytowa ma ogromne znaczenie, dla osób starających się o kredyt. Jednostka, do której kierowany jest wniosek weryfikuje m.in. tożsamość i dochody, ale także spłatę poprzednich zobowiązań. W tym celu wykorzystywane są informacje zawarte w raporcie. Duże znaczenie ma ocena punktowa. Im jest wyższa, tym lepiej wpływa na wiarygodność.

Poprawa zdolności kredytowej

Na zdolność kredytową mają wpływ różne czynniki. Istotne jest, gdzie i o jaki rodzaj zobowiązania się staramy – determinuje to dopuszczalny poziom wskaźników. Standardowo pod uwagę są brane źródła i wysokość dochodów, a także stałe koszty. Bank weryfikuje, czy będzie nas stać na spłatę przez cały okres zobowiązania, dlatego istotny jest także wiek potencjalnych klientów.

Duży wpływ na ocenę zdolności ma historia kredytowa, ponieważ stanowi potwierdzenie wiarygodności finansowej. Przed ubieganiem się o jakikolwiek kredyt warto samodzielnie pobrać raport BIK i sprawdzić na jakim poziomie jest ocena punktowa. Pozwoli to lepiej się przygotować do złożenia wniosku w banku.

Czym jest scoring BIK?

Ocena punktowa, czyli inaczej scoring BIK, to wynik obliczeń wykonanych na podstawie Twoich dotychczasowych zobowiązań. Pod uwagę brana jest m.in. terminowość spłat poszczególnych rat. Kiedy Twój profil zbliżony jest do profili innych osób spłacających zobowiązania w terminie, otrzymujesz lepszy wynik.

Scoring BIK może wynosić od 1 do 100. Im wyższy wynik, tym większe prawdopodobieństwo, że bank udzieli kredytu – ponieważ oznacza to większe prawdopodobieństwo spłaty zobowiązania, o które wnioskujesz.

Wyższa ocena punktowa – jak to osiągnąć?

Na wysokość oceny punktowej wpływa m.in. terminowość. Najlepiej, jeżeli wszystkie raty regulowane są w terminie. Jeżeli zdarzyły się jakieś problemy z płatnościami, na ilość punktów wpłynie to, jak często termin był przekraczany i jak długie są poszczególne opóźnienia.

Nie bez znaczenia jest także korzystanie z kart kredytowych oraz linii kredytowych. Problematyczne może być ciągłe maksymalne wykorzystywanie limitów oraz nieregularność spłat. Natomiast korzystanie z tych produktów bankowych w sposób umiarkowany pozwala uzyskać wyższą punktację scoring BIK.

Jeżeli chcesz poprawić swoją zdolność kredytową, pamiętaj żeby nie wnioskować zbyt często o dodatkowe środki. Decyzje odmowne, zwłaszcza w krótkim czasie, wpływają negatywnie na punkty. Dlatego tak ważne jest samodzielne weryfikowanie swojej sytuacji finansowej, jeszcze przed złożeniem zapytania w instytucji finansowej.

Część osób uważa, że o wiarygodności świadczy brak jakichkolwiek zobowiązań. W rzeczywistości jest odwrotnie – im dłuższa historia kredytowa, tym wiarygodniej wygląda nasz profil. Oczywiście istotne jest, aby wszystkie kredyty i pożyczki były spłacane w terminie, tylko wtedy możemy liczyć na dodatkowe punkty.

Tego lepiej unikaj

Wiemy już, co wpływa pozytywnie na scoring BIK, ale podkreślmy jeszcze czego lepiej unikać. Oprócz oczywistych kwestii takich jak opóźnienia w spłacie i wspomniane już wykorzystywanie pełnego limitu na karcie kredytowej, ważne jest także, aby nie zaciągać zbyt wielu zobowiązań jednocześnie. Może to świadczyć o braku stabilności finansowej.

Czyszczenie BIK

Niestety nie zawsze wszystko układa się tak, jak zaplanujemy. Czasami w historii kredytowej pojawiają się informacje, które utrudniają staranie się o kredyt, ale z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Zazwyczaj najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się po pomoc do specjalistów, którzy są w stanie przeanalizować indywidualną sytuację i wskazać skuteczne rozwiązanie. Może nim być np. czyszczenie BIK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.