Poręczenie kredytu – czym jest i z czym się wiąże?

Przy szalejącej w dzisiejszych czasach inflacji zdolność kredytowa wielu osób drastycznie zmalała. Poprzez odczuwalny wzrost cen towarów i usług, wiele osób zmuszona jest zrezygnować z wzięcia kredytu. Aby jednak nie musieć tego robić, można skorzystać z instytucji poręczenia kredytu. Czym jest poręczenie kredytu, jak znaleźć poręczyciela i jakie z poręczeniem kredytu wiążą się konsekwencje prawne? O tym poniżej.

Poręczenie kredytu – czym jest?

Poręczenie kredytu polega na zawarciu umowy pomiędzy wierzycielem a poręczycielem. Poprzez zawarcie takiej umowy, poręczyciel zobowiązuje się spłacić zaciągnięty przez dłużnika dług, w sytuacji gdyby dłużnik nie mógł zrobić tego osobiście.

W jakim zakresie odpowiada poręczyciel?

Poręczyciel w zasadzie wchodzi w miejsce dłużnika. Oznacza to, że również za zaciągnięte zobowiązanie odpowiada on w takim samym zakresie jak dłużnik. Poręczyciel zobowiązany jest zatem do ewentualnego spłacenia:

  • należności głównej,
  • odsetek,
  • innych kosztów dodatkowych.

Poręczenie kredytu – w jaki sposób poręczyciel może się zabezpieczyć?

Bardzo często z instytucji poręczenia kredytu korzystają pomiędzy sobą członkowie rodziny. Teoretycznie – rodzinie powinno się ufać. W praktyce jednak, kiedy chodzi o tak duże kwoty, przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu interesów obu stron. Poręczyciel powinien zatem zadbać o to, aby nie był on jedynym poręczycielem w umowie. Kiedy zajdzie potrzeba spłaty zobowiązania za dłużnika, wówczas możliwe stanie się rozłożenie długu na mniejsze części. Kolejno, poręczyciel powienien zabezpieczyć się poprzez ustalenie w umowie maksymalnej kwoty poręczenia, a także zawarcie zapisu o braku konieczności spłaty odsetek lub poręczeniu czasowym, np. na 2 lata.

Jakie wymagania musi spełniać poręczyciel?

Osoba, która miałaby zostać poręczycielem kredytu musi spełniać następujące wymogi:

  • mieć minimum 18 lat,
  • mieć zdolność do czynności prawnych,
  • mieć zdolność kredytową,
  • nie mieć zaległości w spłacie swoich zobowiązań (banki sprawdzają żyranta w BIK i BIG).

Czy poręczyciel może odzyskać swoje pieniądze?

W teorii – jak najbardziej. Mowa tutaj o roszczeniu regresowym w stosunku do dłużnika. W praktyce jednak, proces odzyskiwania wpłaconych za dłużnika należności może być długi i skomplikowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.