Poszukiwanie majątku dłużnika – jak komornik to robi?

Ogromna ilość osób zmaga się z różnego rodzaju zadłużeniami. Głównym celem wszczynanych egzekucji komorniczych jest zaspokojenie wierzyciela, który dochodzi zapłaty od dłużnika. Sposobów na prowadzenie egekucji komorniczej komornik ma wiele. Każdorazowo ważnym krokiem jest jednak poszukiwanie majątku dłużnika, aby móc wyegzekwować zaległe należności. Czy zastnawiałeś się kiedyś w jaki sposób komornik poszukuje majątku dłużnika? Wyjaśniamy poniżej.

Formy egzekucji komorniczej

To, w jaki sposób komornik będzie poszukiwał majątku dłużnika, w dużej mierzej zależy od tego jaka forma egzekucji została zastosowana oraz czy dłużnik współpracuje z komornikiem. Najczęściej spotykanymi rodzajami postępowania egzekucyjnego są:

  • egzekucja z konta bankowego,
  • egzekucja z umowy o pracę,
  • egzekucja z umowy zlecenia,
  • egzekucja z emerytury albo renty,
  • egzekucja z ruchomości (np. samochodu),
  • egzekucja z nieruchomości (np.: egzekucja domu, mieszkania, czy działki).

Poszukiwanie przez komornika konta bankowego dłużnika

Egzekucja z rachunku bankowego dłużnika to chyba jedna z najpopularniejszych form prowadzenia egzekucji komorniczej. Zanim komornik dokona zajęcia rachunku bankowegi dłużnika – musi je odnaleźć. Służy do tego scentralizowany i dostępny dla komorników system OGNIVO. Jest to system, za pomocą którego komornik może wystąpić z zapytaniem do wszystkich banków w Polsce (także spółdzielczych) czy dana osoba, o wskazanym numerze PESEL, posiada konto bankowe w danym banku. Odpowiedzi z banków, do których komornik wysłał zapytania przychodzą bardzo szybko. W ten sposób komornik sprawnie namierza konto/konta dłużnika i dokonuje ich zajęcia.

Poszukiwanie majątku dłużnika – ustalenie pracodawcy

Równie częstym sposobem komorników na wyegzekwowanie od dłużników należnych wierzycielom zaległości jest zajęcie wynagrodzenia za pracę. W przypadku gdy dłużnik zatrudniony jest w oparciu o umowę o pracę, namierzenie jego pracodawcy nie jest niczym trudnym, ponieważ każda osoba pracująca w oparciu o umowę o prace jest ubezpieczona w ZUS-ie. Komornik w celu ustalenia czy dany dłużnik zarabia, musi wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z wnioskiem o udostepnienie informacji. Sytuacja komplikuje się jedynie wtedy, gdy dłużnik jest zatrudniony np. w oparciu o umowę zlecenie.

Zajęcie przez komornika emerytury lub renty – jak się o niej dowiaduje?

Tutaj sytuacja wygląda bardzo podobnie jak w przypadku poszukiwania miejsca zatrudnienia dłużnika. Komornik zwraca się wówczas z wnioskiem do ZUS-u/KRUS-u o udzielenie informacji czy dana osoba pobiera świadczenia emerytalne lub rentowe.

Poszukiwanie majątku dłużnika – jak komornik szuka ruchomości?

Wszystko zależy od rodzaju zajmowanej ruchomości. Jeżeli zajęcie komornicze miałoby dotyczyć samochodu lub jakiegokolwiek innego pojazdu podlegającego rejestracji, wówczas komornik zwraca się z zapytaniem do bazy CEPIK (Centrakna Ewidencja Pojazdów i Kierowców).

Zajęcie innych ruchomości, jak np. telewizora następuje poprzez wizytę komornika w domu dłużnika.

Poszukiwanie majątku dłużnika, który odmawia współpracy z komornikiem

Ustawodawca przewidział kilka rozwiązań, które mogą wykorzystać komornicy sądowi w poszukiwaniu majątku dłużnika, który nie chce spłacić wierzycielowi swojego zadłużenia, a także odmawia współpracy z komornikiem. Są nimi:

  • obowiązek składania wyjaśnień i podawania informacji komornikowi na jego żądanie, któremu podlegają osoby fizyczne i instytucje, w tym sam dłużnik osobiście,
  • poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika na zlecenie wierzyciela,
  • wyjawienie majątku dłużnika,
  • możliwość dokonywania ustaleń przez komornika w trakcie czynności egzekucyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.