Spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność gospodarcza?

Zakładanie firmy wiąże się z koniecznością podejmowania wielu decyzji, a jedną z kluczowych jest wybór formy prawnej. To ona determinuje późniejsze funkcjonowanie biznesu oraz część kosztów związanych z jego prowadzeniem. Obecnie w Polsce najbardziej popularnymi rozwiązaniami są jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.). Obie formy mają swoje wady i zalety, które warto poznać przed podjęciem decyzji.

Podstawowe różnice: JDG vs. spółka z o.o.

Wśród podstawowych różnic spółki z o.o. i JDG możemy wyróżnić obszary związane z odpowiedzialnością finansową, księgowością oraz rodzajem i stawką odprowadzanych podatków. Również rejestracja spółki przebiega w inny sposób niż założenie JDG.

Różnice pojawiają się także na poziomie płatności do ZUS. W przypadku spółki, która ma więcej niż jednego wspólnika, możliwa jest rezygnacja ze składek. Właściciele JDG natomiast zobowiązani są do regulowania należności emerytalnych i rentowych. W ramach prowadzenia działalności uniknięcie kosztów związanych ze składkami możliwe jest tylko w przypadku jednoczesnego posiadania ubezpieczenia w innym miejscu np. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Odpowiedzialność

Często decyzja o wyborze formy prawnej podyktowana jest różnicami w zakresie odpowiedzialności finansowej. W przypadku JDG za nieuregulowane zobowiązania właściciel może odpowiadać całym swoim majątkiem. Jest to niewątpliwa wada tego rozwiązania i jednocześnie powód, dla którego wielu przedsiębiorców decyduje się na zakładanie spółek.

W momencie utworzenia spółka z o.o. staje się osobą prawną. Dzięki temu odpowiedzialność wspólników za ewentualne zadłużenia ograniczona jest kwotą wkładu wniesionego do spółki – minimalna wysokość kapitału zakładowego to 5000 zł.

Księgowość

Z drugiej strony wybór spółki z o.o. może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Potrzebna jest nie tylko pomoc w zakładaniu spółki, ale także w prowadzeniu księgowości. Obowiązkiem przedsiębiorstwa jest posiadanie na bieżąco uzupełnianych ksiąg rachunkowych, co w praktyce równa się konieczności zatrudnienia księgowego lub współpracy z zewnętrzną firmą.

W przypadku JDG nie jest wymagana pełna księgowość, wystarczy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. To rozwiązanie jest znacznie prostsze, dlatego część przedsiębiorców decyduje się wypełniać je samodzielnie. Jest to obarczone pewnym ryzykiem, ponieważ przepisy często się zmieniają i łatwo popełnić błąd lub coś przeoczyć.

Podatki

Spółki z o.o. zobowiązane są do opłacania podatku CIT, którego stawka może wynosić 19% lub preferencyjne 9%. Niższe opodatkowanie jest możliwe po spełnieniu szeregu warunków związanych m.in. z wysokością przychodów i formą utworzenia spółki. Dobrą praktyką jest współpraca z konsultantem posiadającym wiedzę z zakresu prawa i podatków, a także biznesu. Dzięki merytorycznemu wsparciu spółki mogą korzystać z licznych preferencji podatkowych (nie tylko związanych ze wspomnianym wyżej CIT).

W przypadku JDG do wyboru są trzy formy opodatkowania:

  • na zasadach ogólnych (17% lub 32% w zależności od wysokości dochodu),
  • na zasadach podatku liniowego (19%),
  • na zasadach ryczałtu (w szczególnych przypadkach).

Nie istnieje najlepszy, uniwersalny wybór dla wszystkich przedsiębiorców. Najkorzystniejszą decyzję można podjąć tylko na podstawie analizy firmy i jej potencjału finansowego, a także wiedzy i doświadczenia z zakresu księgowości. Wybór warto skonsultować ze specjalistami.

Jak założyć spółkę?

Rejestracja spółki możliwa jest na dwa sposoby: u notariusza lub za pośrednictwem Internetu. Tradycyjna, osobista wizyta jest dobrym rozwiązaniem w przypadku potrzeby przygotowania indywidualnych zapisów w umowie spółki. Taki proces jest znacznie dłuższy, ale niezbędny w bardziej skomplikowanych sytuacjach. Zakładanie spółek nowych, dla których wystarczające są standardowe wzorce, może być realizowane online. W tym przypadku niezbędny jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

W ramach usług naszej kancelarii oferujemy doradztwo oraz pomoc w zakładaniu spółki. Jeżeli masz dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu lub zapoznania się z dodatkowymi informacjami w zakładce: Zakładanie spółek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.