Wakacje kredytowe — co warto wiedzieć?

Wakacje kredytowe są jedno z form wsparcia dla kredytobiorców. Aby z nich skorzystać, należy spełnić pewne wymogi. Wakacje kredytowe nie dotyczą również wszystkich kredytów.

Kto może z nich skorzystać? Jakie warunki trzeba spełniać, aby móc wnioskować o wakacje kredytowe? Wyjaśniamy

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Możliwość wzięcia “wolnego” od płacenia rat kredytu mają osoby posiadające kredyt hipoteczny wzięty w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Z tego wsparcia, skorzystać można wyłącznie w stosunku do jednej umowy kredytowej zawartej w powyższym celu.

Co więcej, z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które umowę kredytową podpisały przed 1 lipca 2022 r., natomiast termin zakończenia okresu kredytowania musi przypadać co najmniej 6 miesięcy od tej daty.

Wakacje kredytowe — od kiedy zawieszenie spłaty rat?

Skorzystanie z wakacji kredytowych umożliwia zawieszenie spłaty łącznie 8 rat. W równym podziale – 4 w tym roku i 4 w przyszłym.

  Zawieszenie spłaty przysługuje w okresie:

  •  Od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • Od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • Od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Aby móc skorzystać z tego rodzaju wsparcia, należy oczywiście złożyć stosowny wniosek do banku. Można go złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Ważne, aby spełniał pewne wymogi formalne.

Prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać następujące informacje:

Wniosek o wakacje kredytowe powinien zawierać:

  • Dane kredytobiorcy: imię i nazwisko;
  • Oznaczenie kredytodawcy, czyli dane banku;
  • wskazanie okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;
  • Oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.