Zmiana adresu spółki a zmiana siedziby

Większość zmian, dokonywanych w spółce, nie może być zrobiona ot, tak. Powstaje konieczność złożenia odpowiedniego wniosku rejestracyjnego, w zależności od tego, jaka zmiana jest dokonywana. Jedną z takich zmian jest zmiana adresu spółki, a także jej siedziby. W dzisiejszym wpisie wskazujemy jakich formalności w związku z tą zmianą należy dokonać.

Siedziba spółki — czym jest?

Niezależnie od tego, jaką spółkę prowadzisz, musisz wskazać jej siedzibę. Siedziba  spółki, jest miejscem, w którym prowadzone są jej interesy czy dokonywane poszczególne czynności. Zgodnie z treścią art. 41 Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.

Adres spółki, czy to to samo co siedziba?

Powyżej wyjaśniliśmy, czym jest siedziba spółki. Należy zatem wyjaśnić czym, jest adres. Choć pojęcia te na pozór wydają się być tym samym, zapewniamy, że nie są.

Konieczność oznaczenia dokładnego adresu spółki wynika z Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z nią, podmioty wpisane do KRS są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych – w zakresie swojej działalności – do oznaczonych osób i organów, następujące dane:

  • firmę lub nazwę;
  • oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności;
  • siedzibę i adres;
  • NIP;
  • oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w rejestrze.

Zmiana siedziby spółki a zmiana jej adresu

Zmiana siedziby spółki jest trochę większym przedsięwzięciem niż zmiana jej adresu. Przede wszystkim, przy zmianie siedziby, konieczne jest podjęcie uchwały o zmianie umowy spółki w zakresie dotyczącym zmiany siedziby. Często wymagana jest w tym celu wizyta u notariusza (jeżeli umowa spółki jest zawarta w formie aktu notarialnego). Do zmiany adresu spółki nie potrzeba, aż tylu formalności. Wystarczające jest podjęcie odpowiedniej uchwały przez organ stanowiący spółki. 

Nieuniknione, przy obu zmiana jest natomiast zgłoszenie do KRS odpowiednich zmian na przeznaczonych do tego formularzach. W obu przypadkach konieczne jest także wysłanie informacji o zmianie do właściwego urzędu skarbowego. Należy tego dokonać przy pomocy druku NIP-8.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.