Prowadzenie własnej firmy – o czym musisz pamiętać?

Coraz więcej osób marzy o niezależności i własnym biznesie. Bardzo dużo młodych ludzi jest bardzo przedsiębiorczych. Należy jednak pamiętać, że prowadzenie własnej firmy wiąże się z wieloma obowiązkami, o których trzeba pamiętać.

Wybór formy opodatkowania

Istotnym krokiem jest wybór formy opodatkowania. Wyboru tego dokonuje się w zasadzie już na samym początku, bo podczas wypełniania wniosku CEIDG-1.

Osoba fizyczna, która zdecyduje się na prowadzenie własnej firmy, może wybrać jedną spośród trzech dostępnych form opodatkowania:

  1. opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej),
  2. podatek liniowy,
  3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Prowadzenie własnej firmy a składki ZUS

Opłacanie składek ZUS to kolejny obowiązek przedsiębiorcy. Kiedy otwieramy działalność gospodarczą, podczas wypełniania druku CEIDG-1 wnioskujemy jednocześnie o rejestrację przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS. Przedsiębiorca ma 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej zgłosić siebie do ubezpieczeń. Aby to zrobić, musi wypełnić druk ZUS ZUA (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub ZUS ZZA (tylko składka zdrowotna). Składki ZUS opłaca się do 20 dnia każdego miesiąca.

Konto firmowe

Prowadzenie własnej firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga od przedsiębiorcy zakładania własnego konta. Warto jednak założyć osobne konto, przeznaczone wyłącznie do prowadzenia firmy, ze względów formalnych i logistycznych.

Pieczątka firmowa

Choć jak w przypadku konta firmowego, obecnie obowiązuje przepisy prawa nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku wyrobienia firmowej pieczątki, to znów – z logistycznego punktu widzenia warto takową zrobić. Koszt wyrobienia pieczęci firmowej jest niewielki, natomiast wygodna przy późniejszym wypełnianiu różnego rodzaju dokumentów, podpisywaniu wniosków, umów jak i deklaracji i zeznań podatkowych – ogromna.

Sam wygląd pieczątki również nie został przez ustawodawcę sprecyzowany. Przyjmuje się jednak, że podstawowa jej wersja powinna zawierać:

  • pełną nazwę firmy,
  • adres siedziby,
  • numer NIP,
  • telefon kontaktowy / adres e-mail.

Niektórzy umieszczają na swojej pieczątce firmowej także logo firmy.

Prowadzenie własnej firmy – nazwa i logo

Zdaje się, że to najprzyjemniejszy element otwierania własnej firmy. Choć wymyślenie nazwy, która będzie ładna, spójna z przedmiotem działalności i jeszcze „chwytliwa”, często jest niełatwym zadaniem, to późniejsza satysfakcja z efektu – ogromna. Jeśli zaś chodzi o logo, należy pamiętać, aby było ono czytelne dla odbiorcy, spójne z tym w jakiej branży działa przedsiębiorca i łatwe do zapamiętania przez odbiorcę. Warto zadbać także o jego dopasowanie i użyteczność.

Wizytówki

To już oczywiście szczegół i kwestia wyboru, ale jak to mówią – diabeł tkwi w szczegółach. Dobrze wykonana, estetyczna wizytówka składa się na całokształt wizerunku naszej firmy. Wyrobienie wizytówek to stosunkowo niewielki koszt, a może przynieść wspaniałe efekty i zmienić postrzeganie naszej firmy przez innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.