Niedozwolone klauzule w umowach z klientami

Duże firmy, które masowo zawierają umowy z klientami, często posługują się przygotowanymi wcześniej wzorcami umów. Mniejsze firmy również przygotowują sobie pewne wzory, z których korzystają, nawet jeśli na mniejsza skalę. Warto mieć taką sprawę przemyślaną i opracowaną wcześniej, aby w miarę możliwości uniknąć problemów, niedopracowanych postanowień niekorzystnych dla siebie, bądź w inny sposób obciążających. Jest czymś… Czytaj dalej Niedozwolone klauzule w umowach z klientami

Niewykonanie umowy – odpowiedzialność odszkodowawcza

Jedna z najważniejszych zasad prawa cywilnego jest taka, iż umów należy dotrzymywać. I od tej zasady jest jedynie kilka wyjątków. Co jednak, jeśli kontrahent nie wykonuje swojego zobowiązania, nie realizuje swojej części umowy? Czy można coś z tym zrobić? Oczywiście, że tak, gdyż niewykonanie umowy jest czymś nagannym, co powinno spotkać się z negatywnymi konsekwencjami.… Czytaj dalej Niewykonanie umowy – odpowiedzialność odszkodowawcza

Reklamacja przez klienta przy umowie o dzieło

Wiele realizacji, wiele rzeczy wykonywanych przez przedsiębiorców, należy zaliczyć do umów o dzieło. Może to być naprawa samochodu przez mechanika, wykonanie paznokci przez kosmetyczkę, prace remontowe czy budowlane. Ich celem jest osiągnięcie określonego rezultatu. Dzieło to nie tylko obraz czy książka. W sensie prawnym dzieło należy rozumieć bardzo szeroko, choć sam przepis jest bardzo ogólnikowy.… Czytaj dalej Reklamacja przez klienta przy umowie o dzieło

Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jak wspominaliśmy już wcześniej, jednoosobowa działalność gospodarcza nie stanowi odrębnego bytu prawnego, ale jest ona nierozerwalnie związana z osobą przedsiębiorcy. Z chwilą śmierci przedsiębiorcy przestaje zasadniczo istnieć przedsiębiorstwo „Jan Kowalski usługi budowlane”, przyjmuje za to ono status przedsiębiorstwa w spadku. Zarząd sukcesyjny, o którym pisaliśmy poprzednio, jest jedynie stanem tymczasowym, a zarządca sukcesyjnym może, ale… Czytaj dalej Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Zarząd sukcesyjny – podstawowe informacje

Spółki prawa handlowego są odrębnym podmiotem, osobą prawną, która nie przestaje istnieć, jeśli umrze członek zarządu lub rady nadzorczej. Inaczej natomiast wygląda sytuacja, jeśli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą, gdyż jest ona nierozerwalnie związana z osobą założyciela/właściciela. Nie ma tu bowiem osobnego bytu prawnego, ale jest  po prostu osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą pod… Czytaj dalej Zarząd sukcesyjny – podstawowe informacje

Sposoby liczenia terminów w umowach

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, jednym z głównych elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest zawieranie różnego rodzaju transakcji, czy to o sprzedaż jakiegoś przedmiotu, rzeczy, wykonanie jakiegoś dzieła lub robót budowlanych, bądź też świadczenie usługi. Niektóre z nich mają charakter jednorazowy lub po prostu są szybko realizowane i ulegają zakończeniu. Niektóre z nich zaś mają trwają przez… Czytaj dalej Sposoby liczenia terminów w umowach

Czy mogę zatrudnić małżonka w firmie?

Rodziny najczęściej się wspierają i pomagają sobie. Dotyczy to wielu aspektów życia, również prowadzenia działalności gospodarczej. Niejednokrotnie małżonkowie współpracują ze sobą, jeden z nich prowadzi działalność, a drugi wykonuje czynności o charakterze zawodowym, w sposób formalny lub też nie. Wiele osób decyduje się na to, by tę współpracę jakoś sformalizować, by małżonek nie tylko miał dochody,… Czytaj dalej Czy mogę zatrudnić małżonka w firmie?

Umowa zlecenia jako częsta forma współpracy

Każdy z nas codziennie, nie zdając sobie z tego sprawy, często bezwiednie, zawiera różnego rodzaju umowy. Najczęściej są to umowy sprzedaży podczas zwykłych zakupów, ale może to być też, np.: umowa o dzieło u kosmetyczki lub mechanika. Nie są one zawierane w sposób sformalizowany, ale dorozumiany, np.: przez wzięcie bułki w piekarni i zapłacenie ceny… Czytaj dalej Umowa zlecenia jako częsta forma współpracy

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Bez kategorii

Czy zmiana formy prowadzenia działalności jest odpowiedzią na Polski Ład?

Polski Ład został wprowadzony zaledwie kilka miesięcy temu po przejściu bardzo szybkiej ścieżki legislacyjnej i od początku zaczął sprawiać problemy praktycznie wszystkim – urzędnikom, księgowym, pracodawcom, pracownikom, osobom samozatrudnionym. Wiele osób nie miało pewności, jakie podatki i składki ma płacić, powstał ogromny chaos. W związku z czym oczywiste stało się szukanie jakiegoś rozwiązania, które pozwoli… Czytaj dalej Czy zmiana formy prowadzenia działalności jest odpowiedzią na Polski Ład?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Bez kategorii

Firmy windykacyjne – co wolno, a co jest niedopuszczalne?

Windykacja, a w szczególności firmy windykacyjne zazwyczaj budzą bardzo negatywne skojarzenia. Kojarzą się również z działaniami niewątpliwie negatywnymi, balansowaniu na granicy prawa, a nieraz nawet z działaniami całkowicie niezgodnymi z prawem. Czy słusznie? Jaka jest prawda? Do czego mają prawo pracownicy firm windykacyjnych? Jeden z częstych mitów jest taki, iż pracownicy firm windykacyjnych nachodzą dłużników… Czytaj dalej Firmy windykacyjne – co wolno, a co jest niedopuszczalne?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Bez kategorii