Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – jak je uzyskać?

Przedsiębiorca, który np.: stara się o kredyt, może potrzebować różnego rodzaju zaświadczeń. Konieczne może stać się uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach dochodowych (PIT, CIT), podatku od towarów i usług (VAT) lub w akcyzie albo zaświadczenie stwierdzające stan zaległości.

Zaświadczenie – jakich podatków może dotyczyć?

Urzędy skarbowe wydają zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową w:

  • podatkach dochodowych: PIT lub CIT,
  • podatku od towarów i usług: VAT,
  • akcyzie.

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Aby uzyskać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, należy złożyć kompletny wniosek. Należy w nim wskazać, jakie informacje urząd ma potwierdzić w zaświadczeniu. W szczególności chodzi o to, czy urząd ma potwierdzić brak zaległości w podatkach, czy ma podać informację o stanie zaległości.

Gdzie można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia podatkowego?

Wniosek o wydanie zaświadczenia podatkowego można uzyskać pojawiając się w Urzędzie Skarbowym osobiście lub załatwiając sprawę online. Wniosek należy złożyć:

  • do urzędu skarbowego, właściwego dla swojego miejsca zamieszkania lub siedziby firmy,
  •  w jednym z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim. Dotyczy to przedsiębiorców, który mają w Polsce oddział, firmę z kapitałem zagranicznym lub osiągają wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki),
  • w I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie – dotyczy przedsiębiorców osiągających przychód netto powyżej 50 mln euro,
  • w dowolnym centrum obsługi podatnika, czyli w jednym z 51 wybranych Urzędów Skarbowych,
  • elektronicznie, poprzez stronę e-Urzędu Skarbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.